HELAUTOMATISKT SKÄRSYSTEM
För ”fluting”, installerad 2012 i rullmaskin hos Billerud, Gruvöns Bruk i Grums
SKÄRNING I FALS
Tidningsproduktion VF i Karlstad
SKÄRNING av säckpapper på Billerud Skärblacka. Installerad i november 2006. SKÄRUTRUSTNING
Skärning av kartong i en arkmaskin på Stora Enso, Ingerois, Finland. Semiautomatisk installation där position på knivarna visas på en monitor. Installerad december 2007.

MODIFIERINGAR I RULLMASKINER OCH OMRULLARE
Exempel Stora Enso Hylte.
Ny avrullare Webline U10 och ombyggnad i upprullaren på en Jagenberg.

OMBYGGNAD/NYBYGGNAD
Valsverk för takvärmepaneler
ÅSAB, Åmål